Golf-fysiotherapie

Werkwijze GPA therapeut

Met de GPA golffysiotherapeut bent u snel weer aan het golfen.

Lekker een middagje golf gespeeld. Soepel door de baan gelopen en leuke gesprekjes gehad met uw medespelers. Even snel de bunker aangeharkt, ondanks uw chronische aandoening. Tijdens het swingen, chippen en putten bent u volledig bevangen door het spelletje en vergeet soms zelfs de pitching wedge, die u naast de green had gelegd, mee te nemen na het uitholen. Tot het moment dat u last krijgt van een zeurende enkel of knie, pijn in de onderrug of uw chronische ziekte… Herkenbaar?
U vraagt zich af hoe u snel weer alles kunt doen wat u voorheen deed. Of hoe u zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op het golf met uw chronische ziekte. De GPA golffysiotherapeut helpt u te (blijven) golfen.
Het herhaald bewegen met steeds weer dezelfde golfswing en daarbij optredende piekbelastingen tijdens de overgang van backswing naar downswing, tijdens impact en de follow-through kunnen te belastend voor het lichaam worden. De pijnvrije swing heeft als kenmerk dat de biomechanische belastingen die optreden tijdens de swing in overeenstemming zijn met de belastbaarheid van de golfer. Daarom is het zaak dat de GPA golffysiotherapeut uw bewegingmogelijkheden test, een individueel golfspecifiek trainingsprogramma opstelt en als het nodig is in samenspraak met de golfprofessional tot een individuele uitgebalanceerde swing komt. Hierdoor ontstaat een combinatie van maatregelen die de meeste garantie geeft op pijnvrij bewegen.
De Nederlandse vereniging van gespecialiseerde golf-fysiotherapeuten (GPA), heeft als doelstelling de verdere professionalisering van de fysieke begeleiding van golfers van elk niveau. Door de onderlinge samenwerking tussen de GPA Holland golffysiotherapeuten en de PGA wordt een 'best practice' ontwikkeld, en waar mogelijk  'evidence based' oefen- en behandelprogramma’s samengesteld. GPA Holland streeft daarbij de nauwe samenwerking na met golfprofessionals.
In de afgelopen jaren werden door dr. Wim van Lier diverse projecten in samenwerking met de Nederlandse Golf Federatie en de PGA Holland met succes uitgevoerd.
Om de jeugd te stimuleren, om voorafgaand aan het slaan op de driving range en/of het spelen van de baan, zich fysiek voor te bereiden op een technisch juiste bewegingsuitvoering, is er door Wim van Lier, in opdracht van de Nederlandse Golffederatie, een serie warming-up oefeningen samengesteld, met het accent op de juiste lichaamshouding.

Let op !  De golf-fysio-therapeut gaat u niet leren golfen; dat doet de golfpro. Wat de golf-fysio-therapeut wel doet is een analyse maken van uw fysieke beperkingen, deze indien mogelijk verhelpen of reduceren, of anders in samenwerking met de golfpro uw upswing, downswing en follow-through in overeenstemming brengen met uw mogelijkheden. Daarnaast krijgt u tips over hoe u zich via een warming-up goed kunt voorbereiden en hoe u zich  “door de baan” moet bewegen met in achtneming van uw beperking(en); dit alles met als doel om u ondanks fysieke belemmeringen toch optimaal van uw golfspel te laten genieten.
De Golf-Pro waar ik intensief mee samenwerk is  Leo van Bennekom, werkzaam op golfbaan Catharinenburg in Melissant.
www.teetime.nl

Of u nu oud bent …………………                                            Of jong………………………..
        
              
                                               
WYSIWYG Web Builder
Golfen is weggelegd voor iedereen, ook al heeft u nog nooit een club aangeraakt, ook al heeft u een fysieke beperking. Met plezier “een balletje slaan” is echt voor iedereen mogelijk.

Wilt u meer informatie ?

Neem dan contact op met:

Willem Rijpert, Golf-physio-therapeut
06-83547206
wrijpert@gmail.com

Leo van Bennekom, Golf-pro
06-53967738
info@teetime.nl